[{"id":"1","geo_id":"5","xatmkunandagon_umumi":"1989","xatmkunandagon_duxtar":"663","soli_tahsil":"2010"},{"id":"2","geo_id":"5","xatmkunandagon_umumi":"2121","xatmkunandagon_duxtar":"760","soli_tahsil":"2011"},{"id":"3","geo_id":"5","xatmkunandagon_umumi":"2530","xatmkunandagon_duxtar":"986","soli_tahsil":"2012"},{"id":"4","geo_id":"5","xatmkunandagon_umumi":"2750","xatmkunandagon_duxtar":"1046","soli_tahsil":"2013"},{"id":"5","geo_id":"3","xatmkunandagon_umumi":"3548","xatmkunandagon_duxtar":"1226","soli_tahsil":"2010"},{"id":"6","geo_id":"3","xatmkunandagon_umumi":"3484","xatmkunandagon_duxtar":"1256","soli_tahsil":"2011"},{"id":"7","geo_id":"3","xatmkunandagon_umumi":"3953","xatmkunandagon_duxtar":"1420","soli_tahsil":"2012"},{"id":"8","geo_id":"3","xatmkunandagon_umumi":"4220","xatmkunandagon_duxtar":"1735","soli_tahsil":"2013"},{"id":"9","geo_id":"2","xatmkunandagon_umumi":"1466","xatmkunandagon_duxtar":"548","soli_tahsil":"2010"},{"id":"10","geo_id":"2","xatmkunandagon_umumi":"1460","xatmkunandagon_duxtar":"548","soli_tahsil":"2011"},{"id":"11","geo_id":"2","xatmkunandagon_umumi":"2224","xatmkunandagon_duxtar":"765","soli_tahsil":"2012"},{"id":"12","geo_id":"2","xatmkunandagon_umumi":"1667","xatmkunandagon_duxtar":"620","soli_tahsil":"2013"},{"id":"13","geo_id":"4","xatmkunandagon_umumi":"1542","xatmkunandagon_duxtar":"438","soli_tahsil":"2010"},{"id":"14","geo_id":"4","xatmkunandagon_umumi":"1799","xatmkunandagon_duxtar":"528","soli_tahsil":"2011"},{"id":"15","geo_id":"4","xatmkunandagon_umumi":"2225","xatmkunandagon_duxtar":"703","soli_tahsil":"2012"},{"id":"16","geo_id":"4","xatmkunandagon_umumi":"2045","xatmkunandagon_duxtar":"688","soli_tahsil":"2013"},{"id":"17","geo_id":"1","xatmkunandagon_umumi":"8545","xatmkunandagon_duxtar":"2875","soli_tahsil":"2010"},{"id":"18","geo_id":"1","xatmkunandagon_umumi":"8854","xatmkunandagon_duxtar":"3092","soli_tahsil":"2011"},{"id":"19","geo_id":"1","xatmkunandagon_umumi":"10922","xatmkunandagon_duxtar":"3794","soli_tahsil":"2012"},{"id":"20","geo_id":"1","xatmkunandagon_umumi":"10447","xatmkunandagon_duxtar":"3961","soli_tahsil":"2013"}]