[{"id":"2","xonandagon_umumi":"156734","xonandagon_duxtar":"68194","xonandagon14_umumi":"67257","xonandagon14_duxtar":"31626","xonandagon59_umumi":"73676","xonandagon59_duxtar":"31107","xonandagon1011_umumi":"15801","xonandagon1011_duxtar":"5461","soli_tahsil":"2006"},{"id":"3","xonandagon_umumi":"164629","xonandagon_duxtar":"63259","xonandagon14_umumi":"64424","xonandagon14_duxtar":"26444","xonandagon59_umumi":"84778","xonandagon59_duxtar":"31853","xonandagon1011_umumi":"15427","xonandagon1011_duxtar":"6574","soli_tahsil":"2007"},{"id":"4","xonandagon_umumi":"165434","xonandagon_duxtar":"72962","xonandagon14_umumi":"70017","xonandagon14_duxtar":"32860","xonandagon59_umumi":"77739","xonandagon59_duxtar":"33950","xonandagon1011_umumi":"17618","xonandagon1011_duxtar":"6152","soli_tahsil":"2008"},{"id":"5","xonandagon_umumi":"166883","xonandagon_duxtar":"73608","xonandagon14_umumi":"69436","xonandagon14_duxtar":"32599","xonandagon59_umumi":"80452","xonandagon59_duxtar":"35061","xonandagon1011_umumi":"16895","xonandagon1011_duxtar":"5948","soli_tahsil":"2009"},{"id":"6","xonandagon_umumi":"167569","xonandagon_duxtar":"74047","xonandagon14_umumi":"68058","xonandagon14_duxtar":"31704","xonandagon59_umumi":"81494","xonandagon59_duxtar":"36040","xonandagon1011_umumi":"18017","xonandagon1011_duxtar":"6303","soli_tahsil":"2010"},{"id":"7","xonandagon_umumi":"168343","xonandagon_duxtar":"74840","xonandagon14_umumi":"65648","xonandagon14_duxtar":"30824","xonandagon59_umumi":"82167","xonandagon59_duxtar":"36470","xonandagon1011_umumi":"20528","xonandagon1011_duxtar":"5782","soli_tahsil":"2011"},{"id":"8","xonandagon_umumi":"171790","xonandagon_duxtar":"77135","xonandagon14_umumi":"66056","xonandagon14_duxtar":"31089","xonandagon59_umumi":"84058","xonandagon59_duxtar":"37764","xonandagon1011_umumi":"21676","xonandagon1011_duxtar":"8282","soli_tahsil":"2012"},{"id":"9","xonandagon_umumi":"172321","xonandagon_duxtar":"78259","xonandagon14_umumi":"66544","xonandagon14_duxtar":"31586","xonandagon59_umumi":"84540","xonandagon59_duxtar":"38312","xonandagon1011_umumi":"21237","xonandagon1011_duxtar":"8361","soli_tahsil":"2013"}]